SDT Germany e.V.

Klasse 2 Trial Meggerdorf

06. & 07.07.2024

Richter: Eckhard Sievers & Alexander Arns
Platz Handler Hund Land Tageswertung Outrun Lift Fetch Drive Shed Pen OLF Punkte
OLF
insgesamt
Punkte
insgesamt
1 Hans Lehmann Bac de Flagge E. Sievers 18 9 5 23 5 time 32 60 72 123
A. Arns 19 9 12 16 6 1 40 63
2 Carina Urban Jersey de Flagge E. Sievers 18 9 8 8 3 time 35 46 83 120
A. Arns 20 10 18 26 time 48 74
3 Patricia Sachau Kerby Glen de Flagge E. Sievers 18 3 10 1 time 31 32 75 112
A. Arns 17 10 17 20 9 7 44 80
4 Patricia Sachau BaW Lux de Flagge E. Sievers 19 8 1 16 7 time 28 51 63 101
A. Arns 18 7 10 5 5 5 35 50
5 Eva Henriksen Oli dk Flagge E. Sievers 8 8 15 10 1 time 31 42 74 98
A. Arns 20 10 13 3 5 5 43 56
6 Carina Urban Elsa de Flagge E. Sievers 16 5 16 5 9 time 37 51 71 89
A. Arns 20 9 5 3 1 time 34 38
7 Thomas Marx Jazz de Flagge E. Sievers 15 5 2 3 5 6 22 36 65 85
A. Arns 17 10 16 5 1 time 43 49
8 John Karstensen Gry dk Flagge E. Sievers 19 9 8 1 8 time 36 45 65 78
A. Arns 20 8 1 4 time 29 33
9 Per Nielsen Jim dk Flagge E. Sievers 16 7 4 6 time 27 33 59 72
A. Arns 20 10 2 2 5 time 32 39
10 Nele Buggea Flip de Flagge E. Sievers 19 4 ret 23 23 54 69
A. Arns 17 8 6 2 7 6 31 46
11 Sabrina Kiel Fjell de Flagge E. Sievers 20 6 1 1 5 time 27 33 47 61
A. Arns 18 1 1 3 5 time 20 28
12 Julie Busskamp Cleo de Flagge E. Sievers 10 8 15 1 1 time 33 35 56 58
A. Arns 19 3 1 dis 23 23
13 Juliane Weiel Cherusker Gioia de Flagge E. Sievers 16 7 1 7 5 time 24 36 44 57
A. Arns 12 6 2 1 ret 20 21
14 Jennifer Käsmann Glen de Flagge E. Sievers 15 8 1 15 ret 24 39 24 39
A. Arns DNS DNS
15 Christian Paulsen Queen de Flagge E. Sievers 20 8 1 1 0 29 0 62 35
A. Arns 19 9 5 2 ret 33 35
16 Lars Jørgensen Todd dk Flagge E. Sievers 17 7 8 1 ret 32 33 32 33
A. Arns DNS DNS
17 Eva Henriksen Sashia dk Flagge E. Sievers 18 4 5 1 ret 27 28 68 28
A. Arns 19 9 13 dis 41 dis
18 Steen Kornum Spot dk Flagge E. Sievers 16 7 1 0 24 0 44 27
A. Arns 15 4 1 1 6 time 20 27
19 John Karstensen Teis dk Flagge E. Sievers ret ret 17 19
A. Arns 12 3 2 2 time 17 19
20 Regine Rohde Dot de Flagge E. Sievers 17 1 ret 18 18 18 18
A. Arns 0 0 0
21 Jennifer Käsmann Jock de Flagge E. Sievers 5 1 7 3 time 13 16 13 16
A. Arns 0 0
22 Per Nielsen Jerry dk Flagge E. Sievers 7 2 1 ret 10 10 10 10
A. Arns 0 0 0
23 Nicole Villmer Davey de Flagge E. Sievers ret 0 0
A. Arns 0 0
24 Ellen Kraan Roeldog Vicke dk Flagge E. Sievers DNS DNS 0 0
A. Arns DNS DNS